Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn GT070

450.000 

Kích thước:  15 cm

* Hình dáng: Cầu treo

Thành phần: Cây mini, rêu, đất nhập khẩu dành riêng cho tiểu cảnh, đá, mô hình trang trí…

Đặc điểm: Sống dưới ánh sáng gián tiếp (đặc biệt ánh sáng đèn), chịu được nhiệt độ văn phòng (máy lạnh 20 – 28*C)

Thời gian sống: Trên 6 tháng

Bảo hành: 90 ngày

Mục đích sử dụng: Trang trí, Quà tặng, …

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT070 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn GT070
5 (100%) 1 vote