Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden
Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden

Trầu Bà Vàng

45.000 

Chiều cao: 4-6 cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, giếng trời, cửa sổ… phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống:  9/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Hết hàng

Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden

Trầu Bà Vàng – Cây Terrarium – 9X Garden

Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden

Trầu Bà Vàng – Cây Terrarium – 9X Garden

Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden

Trầu Bà Vàng – Cây Terrarium – 9X Garden

Trầu Bà Vàng - Cây Terrarium - 9X Garden

Trầu Bà Vàng – Cây Terrarium – 9X Garden

Trầu Bà Vàng
5 (100%) 8 votes