Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh

45.000 

Chiều cao: 4-6 cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, giếng trời, cửa sổ… phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống:  10/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Trầu Bà Tim Xanh
5 (100%) 7 votes