Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden
Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden
Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden
Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden
Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden
Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden

Lá May Mắn Xanh

45.000 

Chiều cao: 4-6 cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, giếng trời, cửa sổ… phát triển nhanh, không cần nhiều dinh dưỡng, ưa nước.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 6 năm

Mức độ dễ sống:  7/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia – Cây Terrarium – 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia – Cây Terrarium – 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia – Cây Terrarium – 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia - Cây Terrarium - 9X Garden

Lá May Mắn Fittonia – Cây Terrarium – 9X Garden

Lá May Mắn Xanh
4.6 (92%) 5 votes