Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh Mini

45.000 

Chiều cao: 5 – 7cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, cửa sổ…phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng. Cây dễ phát triển. Bắt rễ nhanh.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống: 9/10

Cách trồng: Trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây, trồng tiểu cảnh terrarium chậu lớn. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Hết hàng

Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Trường Sinh - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Trường Sinh – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Trường Sinh Mini
5 (100%) 8 votes