Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Trúc Nhật Mini

50.000 

Chiều cao: 7-15cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng, chịu hạn được.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống: 9/10

Cách trồng: Trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây, trồng tiểu cảnh terrarium chậu lớn. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Trúc Nhật – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Trúc Nhật – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Trúc Nhật – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Trúc Nhật - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Trúc Nhật – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Trúc Nhật Mini
5 (100%) 3 votes