Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden
Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden
Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden
Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden
Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden
Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân Mini

50.000 

Chiều cao: 7-15cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng, chịu hạn tốt.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống: 10/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “tiểu cảnh để bàn”)

Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân – Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân – Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân - Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân – Cây Cảnh Mini Không Cần Đất- 9X Garden

Cây Kim Ngân Mini
5 (100%) 7 votes