Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden
Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini

45.000 

Chiều cao: 6-8cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, ánh sáng cửa sổ, phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống: 7/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “tiểu cảnh để bàn”)

Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini - Cây Cảnh Mini Không Đất - 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini – Cây Cảnh Mini Không Đất – 9X Garden

Cây Huyết Dụ Mini
5 (100%) 4 votes