Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden
Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Đô La Mini

45.000 

Chiều cao: 6-8cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng, không ưa ẩm.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống: 9/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “tiểu cảnh để bàn”)

Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Đô La Mini – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Đô La Mini – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Đô La Mini – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Đô La Mini - Cây Terrarium - 9X Garden

Cây Đô La Mini – Cây Terrarium – 9X Garden

Cây Đô La Mini
5 (100%) 9 votes