Đế Vương Đỏ x Teori 10.0

* Kích thước (DxH): 10 x 20 cm
* Phương pháp: Trồng không đất
* Giá thể: Sỏi hydro
* Mức dễ chăm: 8/10
* Bảo hành: 30 ngày

199,000

* Kích thước (DxH): 10 x 20 cm
* Phương pháp: Trồng không đất
* Giá thể: Sỏi hydro
* Mức dễ chăm: 8/10
* Bảo hành: 30 ngày

  • Teori Đen
  • Teori Trắng
  • Teori Xám
Xóa