Lưỡi Hổ x Kichirou

 •  Kích thước: 11 x 10 x 25 cm
 • Phương pháp: Trồng không đất
 • Giá thể trồng: Sỏi hydro
 • Mức dễ chăm:9/10
 • Bảo hành: 30 ngày (1 tháng)

 •  Kích thước: 11 x 10 x 25 cm
 • Phương pháp: Trồng không đất
 • Giá thể trồng: Sỏi hydro
 • Mức dễ chăm:9/10
 • Bảo hành: 30 ngày (1 tháng)
 • Kichirou Đen
 • Kichirou Trắng
 • Kichirou Xám
Xóa