Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Croton Đốm Nâu

45.000 

Tên gọi khác: Vàng Anh

Chiều cao: 7 -9 cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, giếng trời, cửa sổ… phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng, ưa sáng nhiều.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống:  7/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Nâu – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Nâu – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Nâu – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Croton Đốm Nâu - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Nâu – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Croton Đốm Nâu
Rate this post