Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden
Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden
Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden
Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden
Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden
Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini

45.000 

Chiều cao: 7-15cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống: 9/10

Cách trồng: Trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn”)

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini - Cây Mini Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Phú Quý Mini – Cây Mini Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Phú Quý Mini
5 (100%) 8 votes