Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden
Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Cau Tiểu Trâm

50.000 

Chiều cao: 10-15 cm

Đặc điểm: Cây được trồng trong xơ dừa, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, giếng trời, cửa sổ… phát triển ổn định, không cần nhiều dinh dưỡng, ưa bóng.

Giá thể: Xơ dừa

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống:  8/10

Cách trồng: Trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” )

Hết hàng

Danh mục:
Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Cau Tiểu Trâm – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Cau Tiểu Trâm – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Cau Tiểu Trâm – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Cau Tiểu Trâm – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Cau Tiểu Trâm - Cây Cảnh Mini - 9X Garden

Cau Tiểu Trâm – Cây Cảnh Mini – 9X Garden

Cau Tiểu Trâm
5 (100%) 2 votes