Giảm giá!
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Thược Dược

Merry Chrismas Thược Dược

139.000  129.000 

Vật liệu: Gỗ

Kích thước: 5.5 x 5.5 x 12.5 (Dx R x C)

Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

Sức sống: 4/5

Hết hàng