Giảm giá!
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim
Chậu Gỗ Vẽ Noel Sen Kim

Merry Chrismas Sen Kim

139.000  129.000 

Vật liệu: Gỗ

Kích thước: 5.5 x 5.5 x 10.5 (Dx R x C)

Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

Sức sống: 4/5

Hết hàng