Tiểu Cảnh Để Bàn GT019
Tiểu Cảnh Để Bàn GT019
Tiểu Cảnh Để Bàn GT019
Tiểu Cảnh Để Bàn GT019
Tiểu Cảnh Để Bàn GT019
Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

400.000 

* Kích thước:  15 cm (Cao) x 10 cm (Đường kính)

* Hình dáng: Bình cầu có nắp chụp

* Thành phần: Cây cảnh mini, cây khô, rêu, đất, đá, mô hình trang trí…

* Thời gian sống: Trên 6 tháng

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019

Tiểu Cảnh Để Bàn GT019
4.9 (97.5%) 8 votes