Tiểu Cảnh Để Bàn GT016
Tiểu Cảnh Để Bàn GT016
Tiểu Cảnh Để Bàn GT016
Tiểu Cảnh Để Bàn GT016
Tiểu Cảnh Để Bàn GT016
Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

600.000 

* Kích thước:  10 cm

* Hình dáng: Bình đa giác lập phương

* Thành phần: Cây cảnh mini, rêu, đất, đá, mô hình trang trí…

* Thời gian sống: Trên 6 tháng

Hết hàng

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016

Tiểu Cảnh Để Bàn GT016
5 (100%) 2 votes