Tiểu Cảnh Để Bàn GT015
Tiểu Cảnh Để Bàn GT015
Tiểu Cảnh Để Bàn GT015
Tiểu Cảnh Để Bàn GT015
Tiểu Cảnh Để Bàn GT015
Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

360.000 

* Kích thước:  13.5 cm

* Hình dáng: Bình cầu đế 3 chân

* Thành phần: Cây mini, rêu, đất, đá, mô hình trang trí…

* Thời gian sống: Trên 6 tháng

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015

Tiểu Cảnh Để Bàn GT015
5 (100%) 2 votes