Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn GT014

600.000 

* Kích thước:  10 cm

* Hình dáng: Bình đa giác lập phương

* Thành phần: Cây mini, rêu, đất, đá, mô hình trang trí…

* Thời gian sống: Trên 6 tháng

Hết hàng

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT014

Tiểu Cảnh Để Bàn GT014
5 (100%) 4 votes