Giảm giá!
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013
Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn GT013

500.000  450.000 

* Kích thước:  16 cm

* Hình dáng: Bình cầu miệng nghiêng

* Thành phần: Cây mini, rêu, đất, đá, mô hình trang trí…

* Thời gian sống: Trên 6 tháng

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn - GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn – GT013

Tiểu Cảnh Để Bàn GT013
4.4 (88%) 5 votes