Tiểu Cảnh Để Bàn GT011
Tiểu Cảnh Để Bàn GT011
Tiểu Cảnh Để Bàn GT011
Tiểu Cảnh Để Bàn GT011
Tiểu Cảnh Để Bàn GT011
Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

360.000 

* Kích thước:  13.5 cm

* Hình dáng: Bình cầu tròn

* Thành phần: Cây mini, rêu, đất, đá, mô hình trang trí…

* Thời gian sống: Trên 6 tháng

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011

Tiểu Cảnh Để Bàn GT011
4 (80%) 3 votes