Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;
Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;
Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;
Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;
Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;
Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;

Cây Mini Để Bàn – DGMA021

179.000 

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước: 25 cm x 12 cm x 12 cm (cao x dài x rộng)
– Thành phần: Kim Ngân, Hoya Lá Tròn, Trầu Bà Cẩm Thạch.
– Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…
– Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..
– Bảo hành: 30 ngày
– Thời gian sống: Trên 1 năm
– Mục đích sử dụng: Trang trí, Quà tặng,…

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 – 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 – 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 – 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 – 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 - 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất DGMA021 – 9X GARDEN;

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất - 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất – 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất - 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất – 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất - 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất – 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất - 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất – 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất - 9X Garden

Chậu Cây Mini Để Bàn Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Mini Để Bàn – DGMA021
5 (99.33%) 30 votes
Có thể bạn thích…