Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Mini Để Bàn – DGM 034

149.000 

– Kích thước: 25 cm x 12 cm x 12 cm (cao x dài x rộng)
– Thành phần:  Phát Tài Mini; Lá Đồng Tiền; Trầu Bà Tim Xanh.
– Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…
– Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..
– Bảo hành: 30 ngày
– Thời gian sống: Trên 1 năm
– Mục đích sử dụng: Trang trí, Quà tặng,…

Hết hàng

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 034 – 9X Garden

Xem thêm Hướng Dẫn Trồng Cây Không Cần Đất:
Cây Mini Để Bàn – DGM 034
5 (100%) 9 votes