Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden
Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Mini Để Bàn – DGM 025

149.000 

– Kích thước: 25 cm x 12 cm x 12 cm (cao x dài x rộng)
– Thành phần: Phát Tài Sọc Trắng; Trầu Bà Tim Xanh; Phát Tài Mini.
– Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…
– Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..
– Bảo hành: 30 ngày
– Thời gian sống: Trên 1 năm
– Mục đích sử dụng: Trang trí, Quà tặng,…

Hết hàng

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 – 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 - 9X Garden

Cây Cảnh Để Bàn Không Cần Đất DGM 025 – 9X Garden

Xem thêm Hướng Dẫn Trồng Cây Không Cần Đất:
Cây Mini Để Bàn – DGM 025
5 (100%) 7 votes