Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002
Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002
Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002
Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002
Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002
Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002

Chum Thủy Tinh Nắp Gỗ

160.000 

Hình dáng: Chum có nắp gỗ.

Kích thước:  16 x 20 cm

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mục đích: Trang trí quán cafe, văn phòng, trồng tiểu cảnh terrarium…

Mã: XBT002-C Danh mục:
Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ – 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ – 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ – 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ – 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ - 9X Garden XBT002

Bình Thủy Tinh Chum Nắp Gỗ – 9X Garden XBT002

Chum Thủy Tinh Nắp Gỗ
Rate this post