cây không khí dứa

Hiển thị tất cả 1 kết quả

  • Đại Dương Đa Sắc

    Tên tiếng anh: Oceanic Air plant

    Vật liệu gồm: cây không khí bụi lá mảnh, bình tròn thủy tinh móc treo

    Trang trí phụ: cát pha màu, ốc biển lớn, rêu giữ ẩm, cây gai

    900.000 ₫