Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn GT080

360.000 ₫

Kích thước:  13.5 cm

* Hình dáng: Cầu treo

Thành phần: Cây mini, rêu, đất nhập khẩu dành riêng cho tiểu cảnh, đá, mô hình trang trí…

Đặc điểm: Sống dưới ánh sáng gián tiếp (đặc biệt ánh sáng đèn), chịu được nhiệt độ văn phòng (máy lạnh 20 – 28*C)

Thời gian sống: Trên 6 tháng

Bảo hành: 90 ngày

Mục đích sử dụng: Trang trí, Quà tặng, …

Sold by: Shop Cây Cảnh Mini 9x Garden
Mã: GT080 Danh mục: Từ khóa: ,
Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 – 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 - 9X Garden

Tiểu Cảnh Để Bàn Terrarium GT080 – 9X Gardentiể

Tiểu Cảnh Để Bàn GT080
Rate this post