Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden
Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Cây Croton Đốm Vàng

45.000 ₫

Tên gọi khác: Vàng Anh

Chiều cao: 7 -9 cm

Đặc điểm: Cây sống không cần đất, sống được trong môi trường máy lạnh, ánh sáng đèn, giếng trời, cửa sổ… phát triển chậm, không cần nhiều dinh dưỡng, ưa sáng nhiều.

Giá thể: Mút xốp + Nước

Thời gian sống: Trên 1 năm

Mức độ dễ sống:  7/10

Cách trồng: Trồng tiểu cảnh, trồng đơn, trồng kết hợp nhiều cây. (Xem thêm tại mục “cây cảnh để bàn” & “Tiểu cảnh để bàn”)

Sold by: Shop Cây Cảnh Mini 9x Garden
Danh mục: Từ khóa: ,
Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Vàng – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Vàng – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Vàng – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Croton Đốm Vàng - Cây Không Cần Đất - 9X Garden

Croton Đốm Vàng – Cây Không Cần Đất – 9X Garden

Cây Croton Đốm Vàng
5 (100%) 8 votes