Hộp Gỗ Vẽ

Đang hiển thị 1–27 / 34 kết quả

View All
  • Chậu Cây Mini HGV 015

    – Tên Cây:  Đô La.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 6 tháng.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 013

    – Tên Cây:  Phát Tài Sọc Trắng.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Mộc, Mệnh Kim.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 6 tháng.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 012

    – Tên Cây:  Lá May Mắn.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy, mệnh Mộc, mệnh Thổ, Mệnh Hỏa, Mệnh Kim.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 3 tháng.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 011

    – Tên Cây:  Croton Đốm Vàng.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Kim, mệnh Thổ.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 6 tháng.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 010

    – Tên Cây:  Ngọc Trai.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 6 tháng.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 009

    – Tên Cây:  Đồng Tiền

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 008

    – Tên Cây:  San Hô.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 007

    – Tên Cây:  Đồng Tiền.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy, mệnh Mộc.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 006

    – Tên Cây:  Đinh Lăng Lá Nhuyễn.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 005

    – Tên Cây:  Hoya Tròn.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Mộc.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 003

    – Tên Cây:  Trầu Bà Tim Xanh.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Thủy, mệnh Mộc.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    199.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 002

    – Tên Cây:  Phát Tài Vàng.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Kim, mệnh Thổ.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Chậu Cây Mini HGV 001

    – Tên Cây:  Hoya tim.

    – Phong thủy: Hợp mệnh Mộc.

    – Kích thước:  15cm x 6.5 cm x 6.5 cm  (cao x dài x rộng)

    – Đặc điểm: Cây không cần đất, Sống tốt dưới ánh sáng đèn, Văn phòng máy lạnh…

    – Sản Phẩm bao gồm: Chậu cây; Hộp; Tag tên; HD chăm sóc..

    – Bảo hành: 30 ngày

    – Thời gian sống: Trên 1 năm.

    – Mục đích sử dụng: Trang trí bàn làm việc, kệ sách… Quà tặng..

    119.000 ₫ 99.000 ₫
  • Merry Chrismas Thược Dược

    Vật liệu: Gỗ

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 12.5 (Dx R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4/5

    139.000 ₫ 129.000 ₫
  • Merry Chrismas Sen Kim

    Vật liệu: Gỗ

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 10.5 (Dx R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4/5

    139.000 ₫ 129.000 ₫
  • Merry Chrismas Phật Bà

    Vật liệu: Gỗ

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 10.5 (Dx R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4.5/5

    139.000 ₫ 129.000 ₫
  • Leveret Sen Đá Vàng

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 12.5 (Dx R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4.5/5

    129.000 ₫
  • Đậu Đỏ Sen Phật Bà

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 9.5 (D x R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng- 1 năm

    Sức sống: 4/5

    139.000 ₫
  • Đậu Đỏ Cá Sấu

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 12.5 (D x R x C)

    Thời Gian Sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức Sống: 5/5

    129.000 ₫ 99.000 ₫
  • Đậu Đỏ Ngọc Tròn

    Kích thước: 5.5 x 5.5 x 6.5 (D x R x C)

    Thời Gian Sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4/5

    139.000 ₫ 99.000 ₫
  • Leveret Sen Dù

    Kích Thước: 5.5 x 5.5 x 6.5 (D x R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4.5/5

    139.000 ₫
  • Bigly Móng Rồng

    Kích Thước: 5.5 x 5.5 x 10.5 (D x R x C)

    Thời Gian Sống: Trên 1 năm

    Sức Sống: 5/5

    129.000 ₫
  • Bigly Sen Đá Đỏ

    Kích thước: 5.5*5.5*9.5 cm (D x R x C)

    Thời gian sống: 6 tháng – 1 năm

    Sức sống: 4/5

    129.000 ₫