DGB - Trầu Bà Tim Xanh

DGB -Trầu Bà Tim Xanh

155.000 ₫

* Cao: 10-12cm
* Gía thể: xơ dừa
* Thời gian sống: Trên 1 năm
* Mức độ dễ sống: 10/10

Hết hàng

Sold by: Shop Cây Cảnh Mini 9x Garden
Danh mục: Từ khóa:
DGB - Trầu Bà Tim Xanh

DGB – Trầu Bà Tim Xanh

DGB -Trầu Bà Tim Xanh
Rate this post